Một số câu hỏi ngữ pháp trong tiếng anh lớp 4 hay hỏi

day tieng anh lop 4 về ngữ pháp với những bài học từ đơn giản đến phức tạp sẽ giúp các em học tiếng Anh hiệu quả hơn. Các bạn không nên

Một số câu hỏi với từ để hỏi trong ngữ pháp Tiếng Anh lớp 4

Để day tieng anh lop 4 cho trẻ em về ngữ pháp tốt nhất thì các em cần phải được tiếp cận với những kiến thức ngữ pháp tiếng Anh chuẩn nhất. Để học những câu hỏi với từ để hỏi các em có thể học thuộc lòng những câu hỏi dưới đây và áp dụng vào quá trình học tập cũng như làm bài tập tiếng Anh của mình. Chương trình tiếng Anh lớp 4 cũng đã là một chương trình tiếng Anh đòi hỏi ở các em học sinh những kỹ năng và kiến thức đủ rộng để có thể học tốt hơn.

Cùng trẻ học tiếng anh bằng các câu hỏi sẽ tốt hơn

Day tieng anh lop 4 về ngữ pháp, những câu hỏi với từ để hỏi thường sẽ làm khó các em học sinh nếu các em không có những cách học cũng như những kiến thức ngữ pháp phù hợp.Học ngữ pháp tiếng Anh trẻ em sẽ không khó nếu các em được tiếp cận với những kiến thức ngữ pháp phù hợp với trình độ của các em.

Hãy dạy tiếng anh cho bé một cách đơn giản, không tạo áp lực

Một số câu hỏi với từ để hỏi trong ngữ pháp trong day tieng anh lop 4 cơ bản như sau:

 • Where are you from? I’m from England

 • What’s his full name?

 • When’s your birthday? It’s in May/ It’s on May 1st

 • What’s the date today?- It’s the fifth of October

 • What can you do?- I can dance

 • Where is Trang An school?- It’s in Nguyen Du street.

 • What class/grade are you in?- I’m in 4C

 • What lessons have you got today? I’ve got…

 • What is your favorite subject?

 • What day is it today? – It’s Monday

 • How often have you got English? – Four times a week

 • How many books are there in your schoolbag?

 • What does he/she look like?- He’s/She’s tall and thin

 • Who is taller? – Tom is taller

 • What time is it?

 • What time do you get up?

 • What’s his/her job?- He’s a a doctor

 • Where does he work?

 • What’s your favorite food?

 • What’s she like?- she’s kind

 • What are you going to do?- I’m going to join the School Lantern Parade

 • What animal is that?- It’s a bear.

 • Why do you want to go to the bookshop? Because I want some books

 • What’s he wearing?- He’s wearing a T-shirt and jeans

 • What is she going to do?- She’s going to buy some fruit

 • Which do you prefer, football or badminton?- I prefer football

 • Where did you go?- I went to HaLong Bay

 • When did you come back from Ha Long Bay?- I came back yesterday.

Tiếng Anh trẻ em theo từng trình độ khác nhau sẽ được tổng hợp thành những bài học đầy đủ nhất kèm theo hướng dẫn của giáo viên bản ngữ cũng như những giáo viên Việt Nam có nghiệp vụ sư phạm tốt nhất.

Tiếng Anh trẻ em theo từng trình độ khác nhau

day tieng anh lop 4 về ngữ pháp với những bài học từ đơn giản đến phức tạp sẽ giúp các em học tiếng Anh hiệu quả hơn. Các bạn không nên để trẻ học những bài ngữ pháp quá khó ngay từ đầu, trẻ sẽ không tiếp thu được những kiến thức ngữ pháp đó cũng như những bài học tiếng Anh sau này sẽ làm khó trẻ với tâm lý sợ hãi. Hãy kết hợp những cách học tiếng Anh khác nhau như học tiếng Anh qua hình ảnh, học tiếng Anh qua phim, truyện, bài hát…để trẻ có thể hoàn thiện những kỹ năng học tiếng Anh của mình.